سلسله یموی تو

مرا می رساند

به پیش از همه ی سلسله های تاریخ

تاریخِ پیش از سلسله ها

تاریخِ وسوسه یتو بود

. . . وسوسه یتو بود

که من درزمین ماندم

و

از زخمِ نگاهت

تنهائی را آفریدم

تنهائی

آشیانه ی امنِ پرنده ی بی تابِ شدن

تجسمِ نَفَس

تنفسِ جسم

فرشاد معتضدي

دیدگاه‌ها برای *** بسته هستند


نظرات


متاسفانه فرصت نظر دادن درباره‌ی این مطلب پایان یافته است.