رد پا چيز خوبي است

دانه پاشيده‌ام تا بيايي.

گوش كن: تق

تق تتق تق

حس موسيقي‌ات را بياور

من همين گوشه‌ام

پاي اين كاجهاي مطبّق.

شعرهايم

ـ واژه در واژه ـ

يك رد پا بيشتر نيست.

شعرهايي كه سوراخ سوراخ

بر تن كاجها خالكوبي است.

گوش كن: تق تتق تق.

واژه پاشيده‌ام

تا بيايي

رد پا چيز خوبي است.

سيدعلي ميرافضلي

دیدگاه‌ها برای داركوب بسته هستند


نظرات


متاسفانه فرصت نظر دادن درباره‌ی این مطلب پایان یافته است.