نه اطلس
نه سیزیف اسطوره‌ای
نه لاك پشت قصه‌ها
نه عارف غارنشین
نه فیلسوف پست‌مدرنم
وزغ پیری هستم با اوركت لجنی
كه سالیان سال
زیر این سنگ بزرگ
گیر كرده است

اكبر اكسير

دیدگاه‌ها برای هرمنوتیك بسته هستند


نظرات


متاسفانه فرصت نظر دادن درباره‌ی این مطلب پایان یافته است.