اما
با اين همه
تقصير من نبود
که با اين همه…
با اين همه اميد قبولي
در امتحان سادهْ تو رد شدم

اصلاً نه تو ، نه من!
تقصير هيچ کس نيست

از خوبي تو بود
که من
بد شدم

قيصر امين پور

دیدگاه‌ها برای با اين همه بسته هستند


نظرات


متاسفانه فرصت نظر دادن درباره‌ی این مطلب پایان یافته است.