می خواهم آب شوم در گستره ی افق
 

آنجا که دریا به پایان می رسد و
 

                                  آسمان آغاز میشود
 

میخواهم با هر آنچه مرا در بر گرفته یکی شوم
 

          حس می کنم و می دانم
 

                         دست می سایم و می ترسم
 

                                    باور می کنم و امیدوارم
 

                             که هیچ چیز با خواست من به عناد بر نخیزد
 

  می خواهم آب شوم در گستره ی افق
 

                  آنجا که دریا به پایان می رسد و
 

                                              آسمان آغار میشود…
 

                     از بخت یاری ماست شاید!
 

              که هر آنچه که می خواهیم
 

                                 یا بدست نمی آید یا
 

                                                از دست می گریزد!!

امید

نظرات »


نظرات


متاسفانه فرصت نظر دادن درباره‌ی این مطلب پایان یافته است.