من خوب آگاهم که زندگی
يکسر صحنه ي بازيست
من خوب مي دانم
اما بدان
همه کس براي بازيهاي حقير آفريده نشده است
 

 

 

نادر ابراهيمی
 

نظرات »


نظرات


متاسفانه فرصت نظر دادن درباره‌ی این مطلب پایان یافته است.