با قلم می گویم :
         ای همزاد ، ای همراه ،
                              ای هم سرنوشت
  هر دومان حیران بازی های دوران های زشت .
 شعرهایم را نوشتی
                      دست خوش…

اشک هایم را کجا خواهی نوشت ؟

فریدون مشیری

نظرات »


نظرات


متاسفانه فرصت نظر دادن درباره‌ی این مطلب پایان یافته است.